LP6: Mahal na Ina

Pasensya na at medyo huli ang lahok ko para sa tema sa linggong ito kasi ako’y umaasa pa na sana makakita pa ako ng iba pang litrato pero sa tingin ko ay ilalagay ko na lang ang litrato ko at ng aking ina na kuha noong kasal ko mahigit ng dalawang taon ng nakalipas. Ginawa kong “sketch” gamit ang isang “software” kasi ayaw ng ina ko talaga na ilagay ko ito dito ngunit nagkaroon kami ng intindihan na hahayaan na lang nya akong ilagay itong litrato namin dito basta ganito ang itsura na. Ang aking mahal na ina ay mahiyain sa “camera” at sa totoo lang ayaw nyang makunan ng litrato kahit sa mga espesyal na pagtitipon.

I am sorry for posting late for this week’s theme as I was still hoping to find another photo for my entry but I guess I just have to post a photo of me and my mommy taken during my wedding more than two years ago. I have transformed this to a sketch using a software because my mom actually does not want me to post this photo here so we had an agreement that she will let me post it here but in this present format now. Mom’s a camera shy and actually does not want to have shots taken of her even on special occasions.

Related Posts with Thumbnails

Join shareasale.com, Earn Cash!
Twit This Post!

TrackBack URI | RSS feed for comments on this post


Leave a reply

Before you post, please prove you are human.

what is 7 plus 4?